THÔNG TIN BÁC SĨ

Trình độ và bằng cấp

  • Trình độ:
  • Học vị:
  • Học hàm:
  • Chuyên khoa: Tiêu hóa, Đa khoa, Nhi khoa, Nội tiết, Tim mạch
  • Ngôn ngữ sử dụng:

Học tập và đào tạo

  • Chưa có thông tin

Kinh nghiệm làm việc

  • Chưa có thông tin

ĐẶT LỊCH KHÁM

Quý khách vui lòng đặt hẹn trước 30 phút để phòng khám có thể phục vụ bạn được tốt hơn

Giờ khám *